Įsigalioja: 2021 m. kovo 1 d.

Sveiki atvykę į UAB „Pactum verum“ privatumo politiką. Mums labai svarbus jūsų privatumas ir visada saugosime ir prižiūrėsime jūsų pateiktus asmeninius duomenis. Šioje politikoje aiškiai nurodoma, kas mes esame, kaip renkame / naudojame asmens duomenis ir kaip galite pasinaudoti savo privatumo teisėmis. Šioje privatumo politikoje UAB „Pactum verum“ gali būti vadinama „INWIN“, „Mūsų“, „Mums“, "Mumis" ar „Mes“.

1. KAS MES ESAME

Mūsų internetinė svetainė www.INWIN.lt („Svetainė“) ir socialinės žiniasklaidos kanalai (kartu „Paslaugos“) priklauso UAB „Pactum verum“, įmonės kodas: , adresas: Vytauto pr. 32, LT-44328 Kaunas, Lietuva, kontaktai: el. Paštas info@INWIN.lt, toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse vadinama „INWIN“. Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti: DPO@INWIN.lt. Ši privatumo politika taikoma bet kokiai asmeninei informacijai, kurią renkame per nurodytas Paslaugas, ar bet kokiam kitam kontaktui ar ryšiams, kuriuos galite turėti su mumis ir kurie yra susiję su Paslaugomis. Ši privatumo politika taip pat paaiškina, kaip mes naudojame ir saugome mūsų surinktą asmeninę informaciją.

2. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką arba tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis el. paštu DPO@INWIN.lt. Jei turite bendrinių klausimų apie Paslaugas arba apie tai, kaip susisiekti su klientų aptarnavimo centru, kreipkitės adresu info@INWIN.lt. Atkreipkite dėmesį, kad kreipiantis į mus, mums gali tekti patvirtinti jūsų tapatybę prieš įvykdant jūsų prašymą, visą procesa aptarsime pokalbio metu. Mes naudojame tokį autentifikavimo procesą, kadangi mums svarbus jūsų informacijos saugumas ir norime būti ypač atsargūs.


  3. SLAPUKAI

  Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kurie paprastai naudojami kaip anoniminiai unikalūs identifikatoriai. Šie failai yra siunčiami į jūsų naršyklę iš jūsų lankomų svetainių ir yra saugomi jūsų įrenginio vidinėje atmintyje.

  Jūs turite galimybę priimti arba atsisakyti šių slapukų naudojimo ir žinoti, kada slapukas siunčiamas į jūsų įrenginį. Jei nuspręsite atsisakyti mūsų slapukų, yra tikimybė, kad negalėsite naudoti kai kurių šios paslaugos dalių.

  4. JŪSŲ INFORMACIJOS APSAUGA

  Mes vertiname jūsų pasitikėjimą teikiant mums savo asmeninę informaciją, todėl stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones ją apsaugoti. „INWIN“ įgyvendina priemones, kad Paslaugos duomenys būtų saugūs ir apsaugotų jūsų informacijos konfidencialumą, įskaitant saugojimą ribotos prieigos sistemose, esančiose objektuose, kuriuose naudojamos fizinės apsaugos priemonės. Tačiau atminkite, kad nė vienas informacijos perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus ir patikimas, ir mes negalime garantuoti visiško jo saugumo.

  5. NUORODOS Į KITAS SVETAINES

  Šioje paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Jei paspausite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tą svetainę. Atminkite, kad mes nevaldome šių išorinių svetainių, todėl labai rekomenduojame peržiūrėti šių svetainių privatumo politiką. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

  6. KAIP MES DALINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS

  Mes nenaudosime ir nedalinsime jūsų informacijos niekam, išskyrus atvejus, aprašytus šioje privatumo politikoje. Mes galime pasidalyti jūsų asmeniniais duomenimis su paslaugų teikėjais ir tvarkytoju. Mes įtraukiame trečiųjų šalių pardavėjus, atstovus, paslaugų teikėjus ir susijusius subjektus, kad jie teiktų paslaugas mūsų vardu, pavyzdžiui, palaikydami vidinius mūsų paslaugos procesus. Teikdami savo paslaugas, jie gali mūsų vardu pasiekti, gauti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti asmens duomenis. Mūsų sutartys su šiais paslaugų teikėjais neleidžia naudoti jūsų informacijos savo (rinkodaros) tikslams.

  Patvirtiname, kad bet kuri trečioji šalis, su kuria Paslauga dalijasi vartotojų duomenimis, pavyzdžiui, analizės įrankiai, reklamos tinklai ir trečiųjų šalių SDK, taip pat bet kuri motininė, dukterinė įmonė ar kiti susiję subjektai, kurie turės prieigą prie vartotojų duomenų, vykdys tokią pačią arba lygiavertę vartotojo duomenų apsaugą, kaip nurodyta programos privatumo politikoje.


  7. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

  „INWIN“ saugo jūsų asmeninius duomenis laikotarpį, kuris reikalingas tikslo, kuriam jie buvo renkami ir naudojami (pvz., jūsų užsiprenumeruoto naujienlaiškio siuntimo laikotarpis, laikotarpis, kuriuo teikiamos klientų aptarnavimo paslaugos, atsakymai į užklausas ar techninių problemų sprendimas ir pan.), įgyvendinimui, išskyrus atvejus, kai reikalingas ilgesnis laikotarpis mūsų teisinėms prievolėms įvykdyti ar teisiniam reikalavimui apginti. Asmens duomenų, kurie bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo laikotarpis yra treji kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo dienos. Asmens duomenys, susiję su elektronine komercija, saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio asmens prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba asmens paskutinio pirkimo svetainėje dienos. Asmenų, pateikusių prašymą internetinėje svetainėje nurodytoje formoje specialioje pokalbių programoje, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio asmens atlikto veiksmo (prašymo, atsakymo ar kito) arba užklausos per „Facebook“ pokalbių programą pateikimo. Be to, jei dėl teisinių reikalavimų mums reikės saugoti tam tikrų tipų jūsų asmens duomenis ilgesnį laiką, tokius duomenis saugosime laikydamiesi privalomų laikotarpių.


  8. JŪSŲ PRIVATUMO TEISĖS

  Jūs turite šias teises į savo asmens duomenis: teisė susipažinti su duomenimis, teisė juos ištaisyti, teisė ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė prieštarauti profiliavimui ir jūsų teisė į duomenų perkeliamumą. Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu adresu DPO@INWIN.lt, taip pat galite pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai.

  Bet kuriuo metu galite be jokio mokesčio atšaukti savo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus, pagal bet kurioje rinkodaros komunikacijoje pateiktas instrukcijas. Šias nuostatas taip pat galite valdyti profilio nustatymuose. Tai įvykdžius, nustosime taikyti tyrimų rezultatus jums individualiu lygiu ir nustosime jums siųsti rinkodaros pranešimus.
  Jei norite atšaukti sutikimą leidžiantį mums naudotis jūsų buvimo vietos duomenimis, informuokite mus el. paštu. Šias nuostatas taip pat galite valdyti savo profilio nustatymuose ir įrenginyje.

  Be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau kaip per mėnesį mes sureaguosime į jūsų prašymą pasinaudoti savo teisėmis laikydamiesi galiojančių įstatymų.


  9. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

  Mes galime pakeisti šią Privatumo politiką paskelbdami atnaujintą Privatumo politikos versiją mūsų svetainėje. Mes tinkamai pranešime apie bet kokius esminius pasikeitimus savo internetinėje svetainėje. Šios politikos viršuje esanti data su prierašu „Įsigalioja:“ nurodo, nuo kada pakeitimai įsigalioja. Mes rekomenduojame periodiškai perskaityti Privatumo politiką, kad žinotumėte, kaip mes naudojame jūsų asmeninius duomenis.

  .